Ние сме затворени
Имате въпрос?

Are you interested in one of these vehicles?

Свържете се с нас Telephone icon 0413 37 11 11


General terms and conditions BAS World

Много се радваме, че обмисляте закупуване на автомобил от BAS World. Ние имаме изчерпателни Общи условия за продажба и доставка, които наистина трябва да прочетете, преди да направите покупката си. По-долу обобщихме най-важните точки, които да имате предвид, когато купувате автомобил от нас.

Ако някога възникне спор по отношение на интерпретирането на това обобщение, Общите условия за продажба и доставка винаги имат приоритет. Можете да намерите актуалната версия на тези общи условия на адрес:

General Terms and Conditions of Sale and Delivery of BAS World B.V. (2022).pdf

Приложение на Общитеусловия за продажба и доставка

Нашите Общи условия за продажба и доставка са приложими за всички оферти и споразумения за всички продукти и услуги, предлагани от BAS World. Възможно е отклонение от Общите условия за продажба и доставка, но само след нашето писмено съгласие.

За нас

Вие работите с BAS World B.V. Ние сме дъщерно дружество на BAS Холдинг (http://www.basholding.com/en/) и работим под следното търговско наименование: BAS Trucks, BAS World, BAS Parts, BTS Used, BAS Containers, BAS Vans, BAS Machinery, BAS Tyres.

Цени, предложения и оферти

Валидност на офертите

Всички наши оферти и предложения, разбира се, не са задължаващи. Можем обаче да посочим краен срок за някои оферти. Дадена оферта вече не е валидна, ако не сте се възползвали от нея, преди изтичането на крайния й срок.

Суми

Освен ако не е посочено друго, всички суми, посочени в нашия уебсайт или другаде, са нетни суми в евро и не включват ДДС.

Цени и допълнителни разходи

Посочените от нас цени са „такива каквито са", не включват никакви доставки, разходи за изпращане на документи по пощата или други продукти и услуги, които изисквате, като например нови резервни части и др. Всички автомобили се доставят на мястото, където са на склад – цената на автомобила е базирана на предположението, че вие ще го получите от това местоположение. Ако искате автомобилът да бъде доставен другаде, може да ви таксуваме допълнително, но само след консултиране с вас.

Кога имаме сделка?

Имаме валиден договор (споразумение или „сделка") единствено след като изпратим писмено потвърждение.

Авансово плащане

а да бъде поръчката окончателна, трябва да направите авансово плащане от 10% (или минимум 1500 евро) за всеки автомобил в рамките на два дни от сключване на договора. Можем също така да поискаме от вас потвърждение на плащането, за да резервираме автомобила за вас. Ако не можете да направите авансовото плащане, ние можем да прекратим споразумението.

Отмяна на договор

Ако отмените поръчката си, ние можем да запазим част или цялата сума на авансовото ви плащане.

Плащане

Условия за плащане

Всички фактури трябва да бъдат платени в рамките на 21 дни от сключването на договора, освен ако изрично не сме се договорили за друго писмено. Ако не заплатите в рамките на 21 дни от сключването на договора, ние можем да го прекратим.

Промени на обменния курс

Ако договорът е сключен в чуждестранна валута и вие не заплатите навреме, можем да ви таксуваме за промени в обменния курс, които са в наш ущърб. Ако това означава, че стойността се различава с повече от 5% от оригиналната цена, вие можете да отмените продажбата без допълните разходи и авансовото ви плащане ще ви бъде възстановено.

Доставка

Часове за доставка

Часовете за доставка ще бъдат договорени между вас и нас. Всеки период или дата, насрочени за доставка са само за ориентир. Ако периодът за доставка бъде превишен, ние не носим отговорност за никакви загуби.

Автомобилът ви ще бъде доставен само ако сте заплатили цялата фактура. Всички доставки се осъществяват в някой от нашите клонове. Ако не получите автомобила си през договорения период, ние можем да отменим поръчката и да ви таксуваме за всички разходи.

Транспорт

Ако транспортът/доставката е част от договорената услуга, ще се опитаме да го насрочим възможно най-скоро. Във всички случаи ще насрочваме транспорта/доставката в рамките на 48 часа от получаване на плащането.

Доставяне

Ако ни информирате поне два дни преди датата, на която възнамерявате да получите автомобила си и да получите собствеността върху него, ние ще имаме достатъчно време да уредим съответните документи.

Документи

Ако регистрационният документ на автомобила или други негови документи не са в наше владение при сключване на договора, ще ви информираме за датата, на която очакваме тези документи. Ако започнете да използвате автомобила междувременно, го правите изцяло на собствена отговорност. Ако в крайна сметка не можем да ви предоставим документите, можете да отмените договора.

Автомобилите

Състояние

Всички автомобили се продават без никаква форма на гаранция за състоянието такова, каквото сте го видели в уебсайта или в търговския обект.

Внимание

Ние сме изключително внимателни при предоставянето на техническите данни, историята и пробега на автомобилите. Тъй като сме зависими от трети страни, вие не можете да придобивате никакви права от тази информация.

Купуване на автомобил от чужбина

Документи

Ние ще направим всичко възможно, за да се уверим, че сте получили правилните документи от нас, но самите вие носите отговорност за вноса и/или регистрирането на вашия автомобил в целевата държава.

Транспорт

Трябва сами да решите дали временни регистрационни номера и застраховка, вероятно доставени от трети страни, са достатъчни за транспорта до целевата държава. Ще се опитаме да ви посъветваме възможно най-добре.

Депозит

Ако изнасяте автомобила в чужбина сами, трябва да платите депозит, равняващ се на ДДС за Холандия за автомобила. Не можем да правим изключения, освен ако не е изрично договорено друго и потвърдено писмено. Този депозит ще ви бъде върнат, след като автомобилът бъде изнесен правилно и дерегистриран по електронен път.

Малкият шрифт

Закупени от нас стоки не трябва да бъдат продавани на страни, включени в списъците за санкции на ЕС и/или Списъка на OFAC със специално определени граждани и блокирани лица (OFAC Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) (SDN). За да ви предоставяме подходящото ниво на обслужване, ние даваме достъп до данните ви на трети страни. Освен това ще получате лични оферти от нас по имейл. Ако не искате да получавате такива оферти, ни уведомете и ние няма да ви ги изпращаме повече. ç

В случай че сме отговорни за загуби или щети, отговорността ще се удължи до момента на непосредствена загуба или щета и никога повече от покупната цена на обекта.

Всички договори, за които Общите условия за продажба и доставка важат изцяло или отчасти, се уреждат от холандските закони

Декларация за поверителност

В допълнение към общите ни условия, сме съставили и декларация за поверителност, за да получите по-добра представа за това, че приемаме сериозно поверителността на Вашите данни, като същевременно Ви осигуряваме възможно най-доброто при използване на нашите услуги. Декларация за поверителност

8.8 / 10 - 499 reviews