Ние сме затворени
Имате въпрос?

Are you interested in one of these vehicles?

Свържете се с нас 0413 37 11 11


Лизингови условия Албания

 • Компанията не е поискала или не е в процес на петиция за банкрут.
 • Hяма настоящи или минали процес на ликвидация на други дружества на собствениците.
 • Компанията не е офшорна компания.
 • Компанията има не по-малко от 12 месеца бизнес история на компанията.
 • Дружеството не е в нетна загуба по проформа (реални финансови данни) отчети.
 • Компанията има ясна и приемлива структура на собствеността.
 • Компанията е законно регистрирано в Албания.
 • Дружество има разрешение да работи в рамките на съответния промишлен отрасъл Съгласно законовите разпоредби.
 • Управление и основните собственици нямат отрицателно опит и / или препратки (например: криминално досие / или имал връзка с престъпни групи).
 • Дружеството не е в очакване на съдебни дела или съдебни решения, които може да имат отрицателно въздействие върху платежоспособността.
 • Собственикът или представителят не е по-млад от 22 или по-възрастни от 70 години.
 • Собствениците на дружеството / акционери са законно пребиваващи лица на юрисдикцията NWL.
 • Дружеството няма криминално досие или няма връзка с престъпни групи.
 • Компанията не е в списъка на изключените дружества:
  • - Производство на ядрена енергия.
  • - Финансови институции, лизингови компании.
  • - Pелигиозните, политическите, благотворителни или нестопански организации.
  • - Тютюнопроизводството.
  • - Cексуално базирани бизнес.
  • - Производство за причиняване на екологични щети.
  • - Кеш базирани бизнес, специализирани в бижутерията, втора употреба, търговци на коли или други стоки.
  • - Mултилевъл маркетинг.
  • - Cпортни и развлекателни паркове, аквапаркове, уелнес услуги.
  • - Kорабостроене.

Имате въпроси относно условията за лизинга в?

Повече информация

8.8 / 10 - 284 reviews