Jesteśmy zamknięci
Masz pytanie?

Are you interested in one of these vehicles?

Skontaktuj się z nami Telephone icon 0413 37 11 11


Polityka prywatności

Wstęp do polityki prywatności

Misją BAS Holding jest zapewnić sektorowi transportu jeden centralny punkt kontaktu w kwestii środków transportu i wszelkich powiązanych z nimi usług. Koncepcja Global Truck obejmuje skup i sprzedaż nowych i używanych środków transportu drogowego, dzierżawę i usługi finansowe, ale też szeroko pojęte usługi posprzedażowe jak najwyższej jakości.

W związku z naszymi wysiłkami zmierzającymi do udzielenia tysiącom naszych klientów jak najskuteczniejszego wsparcia, musimy gromadzić dane. Robimy to, stawiając prywatność klienta na pierwszym miejscu i dając mu kontrolę nad jego danymi, a równocześnie wciąż udzielając wszelkich informacji o naszych produktach i usługach, którymi klient jest zainteresowany. Wierzymy w potęgę Internetu i handlu elektronicznego i dążymy do tego, aby Internet służył w jak najbardziej wartościowy sposób wszystkim użytkownikom. Dlatego też w celu zapewnienia prywatności klientów przyjmujemy następujące założenia:

  • kontrola: dajemy klientowi znaczące możliwości wyboru danych, które przechowujemy, i w każdym przypadku będziemy go wspierać w przypadku zmiany preferencji;
  • na wniosek: dane klienta, które przechowujemy, będą mu udostępniane w ciągu dwóch dni roboczych;
  • bezpieczeństwo: będziemy chronić dane klienta;
  • sensowne informacje: wykorzystujemy dane klienta w celu ograniczenia do minimum ilości otrzymywanych przez niego niepotrzebnych informacji.

Niniejsze oświadczenie stanowi politykę prywatności BAS Holding i wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje. Obejmuje to wszelkie informacje osobowe, które przekazuje nam klient, i wszelkie informacje osobowe gromadzone przez nas z innych źródeł.

Odpowiedzialność

W każdym miejscu niniejszego oświadczenia przez „BAS Holding” należy rozumieć spółkę BAS Holding B.V., w tym przedsiębiorstwa z nią powiązane i jej spółki zależne (również określane jako „BAS”, „nas” lub „nasze”). Kompletna lista wszystkich przedsiębiorstw należących do BAS Holding znajduje się na stronie http://basholding.com/en/about-bas-holding.html. Jednostką BAS odpowiedzialną za informacje osobowe klienta (oraz administratorem w myśl prawa obowiązującego w dziedzinie ochrony danych) jest ta część BAS Holding, która w pierwszej kolejności gromadzi informacje od klienta lub na jego temat.

Przepisy RODO mają sprawić, że przedsiębiorstwa będą obchodzić się danymi osobowymi w przejrzystszy, bezpieczniejszy, bardziej konkretny i ograniczony sposób. Dlatego też za pomocą niniejszej polityki prywatności możemy poinformować, w jaki sposób obchodzimy się z danymi i wymienić prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel i podstawa prawna

BAS przetwarza dane osobowe w sposób gwarantujący wysoki poziom ochrony. Każdy proces przetwarzania danych wiąże się z celem i podstawą prawną. Ponieważ pragniemy zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych przez nas danych, przechowujemy tylko te dane, które ulepszają doświadczenie klienta w kontakcie z BAS. W ten sposób pragniemy zapewnić, aby klient mógł jak najlepiej korzystać z naszych produktów i usług. W większości przypadków przetwarzanie danych będzie odbywać się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy, w której klient jest stroną, lub do przedsięwzięcia kroków (na wniosek klienta) zmierzających do zawarcia umowy (np. przy zapytaniu o ofertę dotyczącą samochodu ciężarowego);
  • przetwarzanie danych jest dla nas konieczne do wypełnienia istotnego obowiązku prawnego (np. gdy jesteśmy zobowiązani gromadzić określone informacje o naszych klientach do celów podatkowych lub administracyjnych);
  • przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie handlowym, z uwzględnieniem interesów i podstawowych praw klienta (np. gdy wykorzystujemy przekazane nam przez klientów informacje osobowe do świadczenia naszych usług i przetwarzanie to nie jest konieczne z punktu widzenia umowy, w której klient jest stroną).

Okres przechowywania

To, jak długo przechowujemy informacje osobowe, zależy od celu ich pozyskania i od charakteru informacji. Będziemy przechowywać informacje osobowe klientów przez okres potrzebny do osiągnięcia celów, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przechowywania. Dane finansowe musimy na przykład przechowywać przez 7 lat.

Zabezpieczenie danych

Stosujemy odpowiednie środki, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i niepożądanym zmianom w danych klientów. W ten sposób dbamy, aby do danych miały dostęp wyłącznie niezbędne osoby, dostęp do danych był zabezpieczony i aby stosowane były środki bezpieczeństwa. Ponadto wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

>Nasze strony internetowe

Określone rodzaje informacji gromadzimy automatycznie podczas wizyty klienta na naszych stronach internetowych. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować wykorzystanie logów serwerów sieciowych do zliczania odwiedzających stronę i określania kraju pochodzenia oraz rodzaju używanego urządzenia. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez nas plików cookie zawiera nasze Oświadczenie o plikach cookie.

Inne strony internetowe

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do innych stron internetowych połączonych z naszymi stronami internetowymi za pośrednictwem linków. Nie możemy zagwarantować, że te strony obchodzą się z danymi osobowymi w sposób godny zaufania i bezpieczny. Radzimy zawsze zapoznać się z polityką prywatności danej strony, aby ustalić, jak postępuje ona w odniesieniu do danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Wewnątrz BAS Holding

Możemy udostępniać informacje osobowe klientów innym podmiotom wewnątrz BAS, aby służyć klientom i zapewnić im jak najlepsze doświadczenia w kontaktach z BAS.
Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy informacji osobowych na temat osób odwiedzających nas w sieci i nie ujawniamy informacji o nich w inny sposób niepowiązanym stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Nie udostępniamy informacji osobowych klientów stronom trzecim, nie licząc przedstawionej poniżej okoliczności.

Uprawnieni usługodawcy

Możemy ujawniać informacje o klientach zaangażowanym przez nas (jako podmioty przetwarzające) usługodawcom, dostarczającym usługi w naszym imieniu. Na podstawie umowy są oni zobowiązani do wykorzystywania lub publikowania informacji wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne do dostarczenia usług w naszym imieniu lub do wypełnienia obowiązków prawnych.

Zmiany polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te będą publikowane na naszej stronie internetowej. W żadnym przypadku nie będziemy wykorzystywać danych klientów bez ich zgody do innych celów.

Prawa związane z ochroną danych

Klientowi przysługują różne prawa w kwestii ochrony danych. Po pierwsze, klient ma prawo zażądać wglądu w swoje dane osobowe. Przysługuje mu też prawo wystąpienia z wnioskiem do BAS o poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez BAS lub wystąpić z wnioskiem o przeniesienie danych. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że BAS nie zawsze musi mieć obowiązek zastosowania się do wniosku o usunięcie, ograniczenie, przeniesienie danych lub do wniosku wyrażającego sprzeciw. Obowiązki prawne BAS i wyjątki od przedstawionych praw będą oceniane dla poszczególnych przypadków. Jeśli klient chce skorzystać (z jednego) z powyższych praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

E-mail inspektora ochrony danych (Holandia): privacy@basholding.com
E-mail inspektora ochrony danych (Niemcy): datenschutz@bts-daf.de

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 23 maja 2018 r.

8.8 / 10 - 499 reviews