Otwarte do 13:00

Are you interested in one of these vehicles?

Skontaktuj się z nami 0413 37 11 11


Warunki leasingu w Łotwie

 • Firma jest legalnie zarejestrowana na Łotwie.
 • Firma posiada ponad 3 lat działalność na danym rynku.
 • Firma jest opłacalna i to znajduje odzwierciedlenie w oficjalnych sprawozdaniach finansowych.
 • Wskaźnik kapitału własnego spółki wynosi co najmniej 30%, a stosunek Dept / EBITDA do 3,5.
 • Firma i właściciele posiada pozytywną historię kredytową i reputację.
 • Firma nie ma aktywnych zaległości.
 • Firma posiada (lub otwiera) konto w Swedbank.
 • Firma nie prowadzi działalności w żadnej z branż wykluczonych z leasingu (lista):
  • - Produkcją broni, amunicji i sprzętu wojskowego
  • - Produkcja energii nuklearnej
  • - Kredyty, instytucje finansowe, firmy leasingowe, domy walutowe
  • - Religijne, organizacje polityczne, charytatywne lub organizacje non-profit
  • - Produkcji tytoniu
  • - Sex-biznes
  • - Produkcja powodując szkody ekologiczne
  • - Marketing wielopoziomowy
  • - Parki sport i rozrywki, parki wodne i usługi wellness
  • - Budowa statków

Poproś o więcej informacji

Więcej informacji

8.3 / 10 - 25 Reviews

Choose your currency

$